Bli stödmedlem

Håller du med om våra åsikter kring nolltaxa och trafikmaktordningen? Vill du hjälpa till men har för lite tid till engagemang? Plankar du inte men skulle ändå vilja vara medlem?

Då är stödmedlemskapet någonting för dig!

Betala en valfri summa, och du blir stödmedlem i ett år! Skicka gärna ett mail med din adress också i samband med att du betalar. Märk både inbetalning och mail med ”Stödmedlem”.

Betalningen sker till PlusGiro: 147 68 45-1

Välkommen som stödmedlem!