Biljettkontroll.se

Hej! Denna sida tillhandahålls av Planka.nu i Göteborg, samt Planka.nu i Stockholm. Vi arbetar emot höjda priser, och för en avgiftsfri kollektivtrafik. I kampen använder vi oss av avgiftsstrejken, vilket innebär att vi vägrar betala biljetter. För att möjliggöra avgiftsstrejken så har vi dels våran p-kassa, där vi betalar om du åkt fast för plankning. Men vi använder oss även av 2 facebookgrupper, där man kan se vart kontrollanterna befinner sig, samt varna när man ser de.

Göteborg: Kontrollantvarningar  finner du i gruppen Vart är kontrollanterna GBG, med sina 21000 medlemmar så hittar man enkelt biljettkontrollanterna, samt varna för de.

Stockholm: Kontrollantvarningar finns i gruppen Här befinner SL-kontrollanterna sig. Med sina 33000 medlemmar kommer du lätt undan kontrollerna, samt varna för kontrollerna.

Planka på! Och glöm inte att vi betalar medlemmars böter i p-kassan i Göteborg och den i Stockholm.

Mvh Planka.nu