Boka föreläsning

Vill du att vi ska komma och hålla en föreläsning? Det gör vi så gärna. Är det ett ideellt arrangemang så gör vi det gratis även om vi gärna tar emot reseersättning om det är utanför Stockholm. Mejla sthlm@planka.nu så kan vi diskutera mer! Nedan följer förslag på föredrag vi kan hålla, men vi är öppna för att diskutera andra saker också. :)

Trafikmaktordningen: Bilism och rätten till staden

Utifrån vår bok Trafikmaktordningen pratar vi om bilism, kollektivtrafik och rätten till staden. Med utgångspunkt i begreppet automobilitet så skärskådar vi de inneboende motsättningarna i den liberala synen på mobilitet och diskuterar hur vi med hjälp av en progressiv trafikpolitik kan bygga en stad för alla.

Trafikmaktordningen: Höghastighetssamhället

Höghastighetståg, lågprisflyg, regionförstoring, migrationspolitik, kapitalackumulation, arbetspendling och könsmaktordningen: Vilka konsekvenser får höghastighetssamhället? Utifrån vår bok Trafikmaktordningen så presenterar vi en föreläsning om det problematiska med höghastighetssamhället, vilka gynnas och vad offrar vi på hastighetens altare. Finns det alternativ till de ständigt ökande hastigheterna, och hur bedriver vi en politik bortom de konservativa ställningstagandena för långsamhet och ”äkthet”?

Nolltaxa

Varför har vi avgifter i kollektivtrafiken, och vilka gynnas och missgynnas av dessa? I detta föredrag presentar vi vår syn på hur kollektivtrafiken kan finansieras på ett rättvist sätt och vilka fördelar det skulle innebära.

Klimatsmart trafikplanering

Utifrån vår rapport Att resa ska inte kosta hela världen så presentar vi fem konkreta förslag för att ställa om transportsektorn i klimatsmart riktning samt diskuterar vilka positiva sociala konsekvenser detta kan få.

Planka.nu

Ett föredrag om oss själva: Vilka är vi, hur tänker vi, vad jobbar vi med, vilka strategier och metoder använder vi oss av? Föredraget innehåller en historik kring vår organisation och våra metoder som direkt aktion och självreduktion samt exempel från aktioner vi gjort.

Feministisk trafik- och stadspolitik

Hur bedriver man en feministisk trafikpolitik? Föredraget belyser det problematiska med dagens stads- och trafikplanering och presenterar ett antal förslag för att driva på politiken i en feministisk riktning.

Att arbeta politiskt

Utifrån vår erfarenhet av 17 års utomparlamentariskt politiskt arbete så diskuterar vi frågor kring organisering, pr- och mediearbete, aktivism och aktionsplanering.