Konduktörer

Konduktörerna har samma funktion som spärrvakterna i tunnelbanan, det vill säga biljettförsäljning, information och säkerhet. Skillnaden är dock att dom går runt på tåget och ber om att få se på biljett, och har man ingen får man köpa en direkt av konduktören.

Konduktören kan inte ge dig böter

Konduktören är ingen kontrollant och kan således inte skriva ut böter åt dig. Däremot lyder konduktörerna på pendeltågen, Saltsjöbanan och Roslagsbanan under järnvägslagen och har rätt att slänga av dig eller hålla kvar dig i väntan på polis. Vad konduktörerna gör är att de slänger av dig på nästföljande station om du inte köper biljett, därför är det väldigt lätt att planka om du bara ska åka någon station.