Utpasseringskontroll

Var artig och säg ”Nej, tack!”

Står det ett gäng kontrollanter vid spärrarna när du kommer upp? Ingen panik! Gå lugnt förbi och om du erbjuds en biljettkontroll så kan du bara tacka nej. Oftast så behövs ingenting annat, men du kan såklart också lägga till ett ”Ha en trevlig dag!” innan du går.

Kontrollanterna har ingen rätt att hålla fast dig

Kontrollanter har absolut ingen rätt att ta i dig eller hålla fast dig, sådant kallas för olaga frihetsberövande och beskrivs närmare under vad är lagligt? . SL själva berättar om att biljettkontrollanternas befogenheter är mycket begränsade, och det är ju bra att de flesta kontrollanter inte tvingas begå brott på jobbet.

Ordningsvakter kan ibland vara med, men ska jobba enligt samma lagar som biljettkontrollanterna. De har dock en större befogenhet att omhänderta eller avvisa baserat på vad de tycker är störande av allmän ordning. Är polisen med på en razzia så kan det vara svårare att komma undan, men fortfarande är det bara en tilläggsavgift du riskerar.

Bråka inte med kontrollanterna

Ibland kanske en kontrollant ropar någonting efter dig, eller t.o.m. försöker ställa sig emellan dig och din destination. Ta det bara lugnt och gå därifrån. Om det skulle vara något olagligt ingripande eller våld på gång, så kan det vara bra att filma med till exempel en mobilkamera.

Ser du en utpasseringskontroll så varna medresenärer genom facebookgruppen Här befinner SL-kontrollanterna sig eller taggen #biljettkontroll på Twitter.