Vad är KtO?

Kollektivtrafikombudsmannen är en ideellt driven verksamhet som syftar till att hjälpa dig som blivit utsatt för brott av SL-personal eller ordningsvakter i kollektivtrafiken i Stockholm. Du kan vända dig till oss för tips, råd eller hjälp med polisanmälning eller JO-anmälning

För en fri och tolerant kollektivtrafik

Kollektivtrafikombudsmannen drivs av Planka.nu som arbetar för en avgiftsfri, tolerant och skattefinansierad kollektivtrafik.

Att förebygga våld och hot i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikombudsmannen är ett resultat av att många hör av sig till Planka.nu och berättar att de blivit utsatta för våld eller hot om våld, huvudsakligen av SL:s kontrollanter eller av ordningsvakter. I brist på andra instanser att höra av sig till, har man hört av sig till Planka.nu som aktivt börjat arbeta kring frågan. Kollektivtrafiksombudsmannen är vårt försök att förebygga våld och hot i kollektivtrafiken och skapa en tolerantare miljö.

SL tar inte sitt ansvar!

Vi har ambitionen att föra en dialog med SL kring frågan, men SL har inte visat sig intresserade av detta. Skulle man från SL:s sida vara intresserad av dialog är man välkommen att höra av sig till oss.