Po slovensky

Za bezplatnú verejnú dopravu!

Pracujúci, ktorí dochádzajú do Å tokholmu, Götteborgu a Helsínk, sa chopia iniciatívy v oblasti verejnej dopravy. Autobusy, elektricky, zamestnanecké vlaky a metro sú nevyhnutné pre náÅ¡ život v tejto spolocnosti. Ak sa nám nepáci cena lístka, nemôžeme sa rozhodnút inak a Å¡lapat pät kilometrov peÅ¡o. Verejná doprava by mala byt ako chodník- je platený vÅ¡etkými a jeho použitie je bezplatné. Bolo by absurdné spoplatnit použitie chodníka- presne tak, ako je absurdné platit za využitie služieb verejnej dopravy.

NaÅ¡a sila je v jednote! “P-kassan”- poistenie bezplatného cestovania- je výsledkom spolupráce ludí v podobnej situácii. Nemôžeme si dovolit platit cestovné, alebo ho platit nechceme. Platíme malý obnos penazí do fondu, z ktorého sa zaplatí pokuta v prípade, že nás chytia. MyÅ¡lienka takéhoto poistenia nie je nová. V minulosti už bola odskúšaná- a nie na krátku dobu- Å¡tudentami v univerzitných mestách. Hoci v malom rozsahu, fungovala dobre. Rozdiel je ale v tom, že náÅ¡ ciel je väcší, než len vzájomná výpomoc pri cestovaní bez lístka. Chceme bezplatnú verejnú dopravu, ktorú budeme spolocne vlastnit a ktorú budú spravovat jej zamestnanci.

VÅ¡etci ludia v Å tokholme, ktorí zarábajú menej ako 40 000 Å¡védskych korún mesacne (okolo 4500 Euro), by mali prospech z malého zvýšenia daní, z ktorého by sa financovala verejná doprava. Bezplatná verejná doprava je spôsob, ako zobrat bohatým a dat nám- zvyÅ¡ku spolocnosti. Je nacase, aby v naÅ¡ich segregovaných mestách nastalo takéto prerozdelenie.

Skúsme sa dalej zamysliet nad tým, aký spolocensko-ekonomický prospech by sme získali zbavením sa radov na lístky, lístkov a kontrolných systémov. Do týchto systémov sa investuje množstvo penazí- to vÅ¡etko ale vedie iba ak k zlej nálade v naÅ¡ich spolocných priestoroch.

Z dlhodobého hladiska by bezplatná verejná doprava mala dalÅ¡ie kladné dopady- napríklad zlepÅ¡enie mestského prostredia a menej dopravných zápch. V súcasnosti sa na úkor verejnej dopravy uprednostnuje doprava automobilová. Peniaze z daní idú na výstavbu a údržbu ciest, ktorých použitie je bezplatné, zatialco verejná doprava je platená z cestovného. Je prinajmenÅ¡om cudné, že zodpovedné orgány trestajú tých, ktorí používajú životnému prostrediu prospeÅ¡nejší spôsob prepravy.

Pripojte sa k nám a zúcastnite sa boja za bezplatnú verejnú dopravu!