På norsk

For gratis kollektivtrafikk!

I Stockholm, Gøteborg og Helsingfors slår kollektivreisende seg sammen og tar initiativ i offentlig transport. Busser, trikker, tog og T-baner er nødvendige for at vi skal kunne bevege oss i samfunnet,- vi kan ikke velge å gå 5 km om det ikke passer oss å betale. Kollektivtrafikken bør være som fortauet ? betalt av alle, gratis å gå på. Det ville være absurd å betale for en tur på fortauet, like absurd er det å betale for kollektivtransport.

Sammen er vi sterke! “P-kassen” er en forsikring for gratis kollektivtransport, et samarbeid mellom mennesker som er i samme situasjon. Vi har ikke penger til skyhøye billettpriser eller vil ikke betale. Ideen om et fond for gratis kollektivreise er ikke ny. Den har eksistert lenge men for det meste blandt studenter i universitetskretser og har fungert bra om enn i liten skala. Det som er anderledes med «p-kassen» er at vi har et større mål enn bare å hjelpe hverandre med å snike. Vi vil ha gratis kollektivtransport som eies av alle og styres av de som arbeider der.

Alle som tjener under 40 000 kroner i måneden og i dag kjøper månedskort i Stockholm (og Oslo) vil tjene på at man lot en liten skatteøkning betale for kollektivtrafikk. Gratis kollektivtransport er slik en måte å ta litt fra de aller rikeste og gi til alle andre. En slik omfordeling er sannelig på tide i disse tider med stadig større skiller mellom klassene.

Tenk hvilke sosialøkonomiske fordeler man vil få gjennom å rationalisere bort alt av sperringer, billetter og kontrollører! Store mengder penger går med til å finansiere et kontrollapparat som ikke fører til noe annet enn dårlig stemning i vårt offentlige rom.

På lang sikt vil gratis kollektivtransport gi flere andre positive utslag, som et bedre bymiljø med mindre bilkøer. Slik det ser ut i dag favoriseres bilbruk på bekostning av kolektivtrafikken. Veier betales med skattepenger og er gratis å bruke, mens kollektivtransport er finansiert med avgifter. Naturligvis er det helt bakvendt at myndighetene på denne måten straffer dem som velger det mest miljøvenlige reisemåten.

Bli med i “p-kassen” og kampen om kollektivtrafikken!

Les mere på den respektive bys lokale side. Bruk menyen til høyre eller klikk på byene på kartet.