På dansk

For gratis kollektive transportmidler!

I Stockholm og Göteborg er de rejsende gået sammen for at overtage initiativet i de kollektive transportmidler. Busser, sporvogne, s-tog og metroen er nødvendige for at vi skal kunne bevæge os mellem byens forskellige pladser. Vi ka’ ikke vælge at gå 5 km hvis vi ikke vil betale. De kollektive transportmidler burde være som fortovet – betalt af alle, ganske gratis at gå på. Det ville være absurd at begynde at tage sig betalt for fortovet, ligeså absurd er det at kræve penge for brug af de kollektive transportmidler.

Alene er vi svage, sammen er vi stærke. Lige som a-kasser, hvor arbejdere og arbejdsløse samarbejder for at dem der mister deres arbejde alligevel skal kunne klare sig, er p-kassen et samarbejde mellem almindelige mennesker i samme situation. Idéen om gratist-kasser er ikke ny. Den har eksisteret i universitets-byerne og har fungeret godt, dog i mindre udstrækning. Forskellen med p-kassen er at vi har større mål end blot at hjælpe hinanden med at rejse i metroen uden at betale – vi vil lave de kollektive transportmidler gratis.

Alle der tjener mindre end 60.000 SEK (ca 43800 DKK) om måneden og idag køber månedskort i Stockholm vil tjene på at de kollektive transportmidler finansieres af en lille forhøjning af skatten. Gratis kollektive transportmidler er en effektiv måde at tage fra de allerrigeste og give til alle os andre. En sådan omfordeling er virkelig ønskværdig i vores stadigt mere opsplittede byer.

Tænk på de samfundsøkonomiske fordele der vil opnås ved at rationalisere alle bomme, billetter og kontrollanter væk! Massevis af penge spenderes på et kontrolsystem der ikke laver andet end at skabe dårlig stemning i det fælles rum.

I det lange løb vil gratis kollektive transportmidler give mange andre fordelagtige effekter, som f.eks. et bedre bymiljø og færre bilkøer. Idag favoriseres bilrejsende overfor tog og busser. Veje betales af skattepenge og er gratis at bruge mens de kollektive transportmidler finansieres af afgifter. Det er selfølgelig helt bagvendt at myndighederne straffer dem der vælger den mest miljøvenlige måde at rejse på.

Gå med i p-kassen og tag del i kampen om de kollektive transportmidler!

Læs mere på respektive bys egen hjemmeside. Brug menuen til højre eller klik på kortet.