Hebreiska

למען תחבורה חופשית

תושבות שטוקהולם, גוטנבורג והלסינקי לקחו יוזמה והחליטו לשחרר את התחבורה הציבורית. תחבורה ציבורית כגון רכבת תחתית, רכבת חשמלית ואוטובוסים הינה חיונית בכדי להשתלב בעיר ובחברה, הבחירה בין תחבורה ציבורית שאינה נגישה כלכלית או שאנו מסרבים/ות לשלם בעדה ובין הליכה של 5 ק”מ היא בלתי אפשרית. התחבורה הציבורית היא שוות ערך למדרכה- משולמת על ידי כולם, חופשית לכולם. זה אבסורדי לשלם בעד מדרכות ולא פחות בעד התחבורה ציבורית.

מאוחדות אנו חזקות! ביטוח לנסיעה חופשית-. קואופרטיב של אנשים שנמצאים במצב דומה. אנחנו לא יכולם להרשות לעצמנו לשלם את הכרטיס, או לא מסכימים/ות לשלם אותו. את/ה יכול/ה לשלם סכום קטן לקרן ואם נתפסת הקרן תשלם את הדו”×—. הרעיון אינו חדש, הוא נוסה בעבר ועדיין נמצא בשימוש בעיקר בערים סטודנטיאליות, הביטוח פועל מצוין אפילו במימדים קטנים, ההבדל הוא שיש לנו מטרה גדולה יותר מאשר לעזור אחד לשני לנסוע בחופשיות. אנו מעוניינים/ות בתחבורה חופשית, הממומנת על ידנו יחד ונשלטת על ידי העובדים/ות עצמם/ן.

בשטוקהולם, אלו שמרוויחים/ות פחות מ40000 קרונות בחודש (כ 4500 יורו) יממנו על ידי מס בשיעור מינימלי את התחבורה הציבורית. תחבורה חופשית היא דרך לחלק את המשאבים בין העשירים/ות ביותר ושאר החברה. הגיע הזמן שחלוקה צודקת יותר תתרחש בערים המנוכרות שלנו.

דמיינו לרגע את התמורות החברתיות והכלכליות שנשיג מביטול התורים, הכרטיסים ומערכת האכיפה. ים של כסף מבוזבז במערכות הללו שאינן מובילות אלא לאוירה עכורה במרחב הציבורי. בטווח הארוך תחבורה חופשית תוביל לסביבה אורבנית נעימה יותר, ללא פקקי תנועה. כיום תחבורה פרטית מתוגמלת יותר מאשר זו הציבורית. כבישים ממומנים ×¢”×™ מיסים ואינם דורשים תשלום, אך תחבורה ציבורית ממומנת מכיסנו הפרטי. הרשויות, עד כמה שזה מוזר, מענישות את אלה שבוחרים/ות באופציה ברת הקיימא.

הצטרפו לקרן לביטוח תחבורה חופשית ותיקחו חלק במאבק למען תחבורה חופשית!

ניתן לקרוא ביתר פירוט על כל עיר הלוקחת חלק במאבק (האינפורמציה אינה בעברית)