Kom på möte

Är du sugen på att aktivera dig i Planka.nu:s verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss och komma på ett möte. Skicka ett mail och berätta mer om dig själv och vad du tror att du kan bidra med.

Kampen för nolltaxa bygger på verksamhet och aktivitet på gräsrotsnivå och Planka.nu:s verksamhet bygger i första hand på aktivitet och i andra hand på möten. Deltagande på möten är med andra ord inte samma sak som att delta i verksamheten, däremot är det ett bra sätt för oss att diskutera hur vi ska föra kampen vidare och peppa varandra!

Stockholm – sthlm@planka.nu
Göteborg – gbg@planka.nu