Ekonomi

Korta fakta om Planka.nu:s ekonomi

  • Planka.nu finansieras helt och hållet av pengar från p-kassan, vår bötesfond.
  • Ingen vinst genereras ur bötesfonden. Allt går tillbaka till verksamheten och ingen tar ut någon lön.
  • Förutom att betala medlemmarnas böter går pengarna också till att finansiera informationsmaterial som foldrar, affischer, pins, flygbladsutdelningar och annat som omfattas av Planka.nu:s verksamhet.
  • Ibland skänker vi pengar till andra projekt. Bland annat hjälper vi papperslösa invandrare med färdbevis genom ett samarbete med Ingen människa är illegal. Sådana finansieringar redovisas alltid på hemsidan under nyheter.
  • P-kassan är Planka.nu:s första ekonomiska prioritet. Vi ser alltid till att ha ett större basbelopp för att garantera att det finns pengar att betala medlemmarnas böter med.
  • Plankas ekonomi sköts av en oavlönad kassör som tillsätts genom årsmötet.